รูป/แผนที่
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลใจปราณี
ลักษณะ
เอกชน
ประเภท
อนุบาล
ที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ 19 - ซ.อ่อนนุช 54 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทร
02-3212654
โทรศัพท์เคลื่อนที่
086-6448110
Fax
02-7201544
อีเมล์
kedza-funny@hotmail.com
Website
-
ระดับที่เปิดสอน
เนอร์สเซอรี่ อนุบาล
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
หนึ่งภาษา (ไทย)
หลักสูตร
ตามหลักสูตรปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนจัดประสบการณ์ของสำนักงานการศึกษาเอกชน(สช)แบบบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ การเรียนว่ายน้ำ เรียน เทควันโด และเรียนคอมพิวเตอร์
โสตทัศนูปกรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์
คำขวัญ
มุ่งมั่นปณิธาน สร้างสรรค์เด็กไทย มั่นใจใจปราณี
ผู้อำนวยการ
นางวัลลีพันธุ์ ปาทาน (ผู้อำนวยการ) นางโนรี ใจปราณี (ผู้จัดการ)
จำนวนครูผู้สอน
0
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับ
-
บริการรถรับส่ง
มี
ระเบียบการรับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2514 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียอนุบาลประสานวิทย์วัฒนา โดยมีนายวัฒนา คุรุสวัสดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ นางโนรี ใจปราณี เป็นผู้จัดการ และได้พัฒนาตามลำดับ

*สภาพแวดล้อม อาคารเรียน มีเนื้อที่ 150 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนครึ่งไม้ครึ่งตึก 1หลัง ตึก 2 ชั้น 1 หลัง มีห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้อง
*สีประจำโรงเรียนคือ ม่วง-เหลือง
*ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกการะเวก
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
-กระทรวงศึกษาธิการ
-ผ่านการประเมิน รอบ 2 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
-รางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงหนูน้อยระดับอนุบาล 1
-รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ในการประกวดวาดภาพระบายสี
-รางวัลรองชนะเลิศการประกวดหางเครื่องจากซีคอนแสคว
-รางวัลการประกวดแอทอีสเต้นประกอบเพลง
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แบรนด์..เด็กดีเด่น
-รางวัลชมเชยการประกวดการแสดงหนูน้อยอนุบาล 2
จำนวนคนดู
4837
ขอบคุณ อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลใจปราณี