รูป/แผนที่

ชื่อโรงเรียน
อนุบาลวิศาลวิทย์
ลักษณะ
เอกชน
ประเภท
เนอร์สเซอรี่ อนุบาล
ที่ตั้งโรงเรียน
49/1 ซ.สุขุมวิท 38 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร
02-391-1618
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Fax
02-712-4340
อีเมล์
-
Website
-
ระดับที่เปิดสอน
เนอร์สเซอรี่ อนุบาล
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
สองภาษา (ไทย - อังกฤษ)
หลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนใช้หลักสูตร ปฐมวัย
โสตทัศนูปกรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ สระว่ายน้ำ
คำขวัญ
เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ในทุกๆด้าน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
ผู้อำนวยการ
ผู้รับใบอนุญาต ศจ. คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
จำนวนครูผู้สอน
5
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับ
80 คน
บริการรถรับส่ง
มี
ระเบียบการรับสมัคร
*รับสมัครตลอดปีการศึกษา ทุกวันเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ รับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ขวบครึ่ง ถึง 6 ปี

*ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 15,000 บาทระยะเวลาในการเรียน 1 ภาคการศึกษา 4 เดือนครึ่ง ชำระรายเดือน เดือนละ 3,800 บาท สำหรับชั้นเตรียมอนุบาล 1 นั้น เดือนละ 2,800 บาท

*มีบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนในรัศมี 2 กิโลเมตร มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นรถตู้ปรับอากาศ
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนนั้นก่อตั้งขึ้นโดยไม่ได้หวังผลเชิงธุรกิจ ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดยเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการศึกษา คณะครูมีคุณวุฒิทางอนุบาลทุกคน
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
ได้ัรับการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. โดยผ่านทุกเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก
จำนวนคนดู
10197
ขอบคุณ อนุบาล
อนุบาลวิศาลวิทย์